ÖverlåtselsebesiktningLåt mig göra din överlåtelsebesiktning. 

Jag heter Jörgen Brädde och har över 10 års branscherfarenhet och är certifierad överlåtelsebesiktningsman via RI.SE och av SBR godkänd besiktningsman (entreprenad och överlåtelse).

Kontakta gärna mig om du går i tankar att köppa eller sälja hus, eller helt enkelt bara vill veta den byggnadstekniska statusen på den fastighet du äger idag. 

Varför behövs en överlåtelsebesiktning? 

Överlåtelsebesiktning Halmstad – Bra pris på husbesiktning & överlåtelsebesiktning av behörig besiktningsman från JB Konsult AB i Halmstad

Som köpare av ett hus eller fastighet har du en omfattande lagstadgad undersökningsplikt enligt jordabalken kapitel 4 §19. Kortfattat innebär det att man inte kan hävda fel efter köpet som går att upptäcka vid en omfattande okulär besiktning. När du låter göra en överlåtelsebesiktning hjälper jag dig med delar av undersökningsplikten. Är du säljare redovisar du byggnadens status och skick och minskar därmed risken för tvist.

Vad ingår i besiktningen? 

En omsorgsfull okulär byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med ett köp eller en försäljning (en överlåtelse). Detta dokumenteras i ett protokoll som du erhåller senast 48 timmar efter besiktningstillfället (oftast samma dag).

Vad ingår inte i besiktningen? 

  • Eldstad och rökkanaler.

  • El- och VVS-installationer (ser jag något direkt felaktigt påpekas det givetvis).

  • Övrig mark.

Utökad överlåtelsebesiktning

Oftast kan man inte se med blotta ögat om det finns förhöjda fuktvärden i konstruktioner. En utökad besiktning innebär att man utför fuktmätningar i relevanta byggnadsdelar (t.ex i syllar, på vinden, i krypgrunden eller i på-/uppreglade konstruktioner). Dessa moment ingår inte i själva överlåtelsebesiktningen men går självklart utmärkt att utföra som tilläggsuppdrag. Viktigt att känna till är att man behöver fastighetsägarens tillstånd för att göra ingrepp i byggnaden. I en utökad besiktning ingår följande tilläggsuppdrag:


JB KONSULT & KONSTRUKTION


Kontakta mig idag för kostnadsfri offert.

JÖRGEN BRÄDDE