JÖRGEN BRÄDDE 


Jag hjälper dig gärna med din energideklaration. 

Jag heter Jörgen Brädde och certifierad besiktningsman med över 10 års branscherfarenhet. Kontakta gärna mig om du behöver hjälp med energideklaration, går i tankar att köppa eller sälja hus, eller helt enkelt bara vill veta den byggnadstekniska statusen på den fastighet du äger idag. 

Energideklaration Halmstad – JB Konsult Halmstad. Behöver du energideklaration för din villa eller fastighet i Halmstad?  Som besiktningsman med över 10 års erfarenhet hjälper jag dig med energideklaration av er fastighet i Halmstad ...

Ska din fastighet ha en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.


Energideklarationen gäller i 10 år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Detta ska göras av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.


Varför behöver du en energideklaration? 

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Dessa byggnader ska ha en energideklaration:

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.

  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.

  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.JB KONSULT & KONSTRUKTION


Kontakta mig idag för kostnadsfri offert.

Energideklaration Halmstad - Besiktningsman Jörgen Brädde JB Konsult AB

JÖRGEN BRÄDDE